מציג יקר,

הכנס הוא האירוע המקצועי והחברתי הגדול ביותר בענף הבנייה. צפויים להשתתף בו למעלה מ- 1200 אנשי מקצוע: מנהלי פרויקטים, מהנדסים, אדריכלים, קבלנים, מתכננים, מודדים שותפים וכל העוסקים בתחום. 

בכנס צפויים להתארח בכירים במשק ממנהל התכנון, אנשי משרד האוצר, אנשי ועדות המחוזיות, מהנדסי הערים ומקבלי החלטות בדרג המדיני, כמו גם בעלי חברות הנדסה מובילות, חברות ניהול פרויקטים, חברות נדל"ן ותשתית ומשרדים צעירים בתחילת דרכם. 

הכנס התשיעי יאפשר כניסה לעולמות תוכן אשר נמצאים בקדמת העשייה, בחיבור לענף הבנייה בישראל אשר מתאים עצמו כל העת לתנאי השוק ולחידושים הטכנולוגיים בתחום, במטרה להוביל שיפור מתמיד בתחום ניהול הפרויקטים. 

מהנדסים רבים רואים בכנס הזו הזדמנות חד פעמית להתעדכן בחדשנות, בעולם הטכנולוגיה ולהביא חידושים והתייעלות למשרדיהם. 

לצד הכנס תתקיים תערוכה מסחרית גדולה של החברות המובילות בתחום.

בשם הועדה המארגנת, אני מזמין אתכם לקחת חלק פעיל בכנס כמציגים וממליץ שתקדימו את הרשמתכם עקב מספר המקומות המוגבל.

מצ"ב בהמשך מידע בנוגע לאפשרויות ההשתתפות השונות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל מנהלת השיווק של התערוכה, הגב' הגר מגד בטלפון: 03-7524075 או בדוא"ל hagar@engineering.org.il.

בברכה,

יוסי שלו, יו"ר הכנס

 

לוח זמנים ראשוני

יום ב'   12 בנובמבר, 2018 08:00-18:00 שעות פתיחה

יום ב' 12 בנובמבר, 2018 18:00-22:00 פירוק התצוגות

 

זמני הקמות ופירוק

יום א' 11 בנובמבר, 2018 7:00-17:00 הקמות ובינוי התצוגות שבאחריות חברת ההפקה

יום א' 11 בנובמבר, 2018 8:00-16:00 בינוי התצוגות בשטחי התצוגה הפתוחים   

יום א' 11 בנובמבר, 2018 14:00-19:00 התארגנות בביתנים

 

סדר ההקמות ייקבע על פי לוחות זמנים שיוגדרו מראש על ידי חברת ההפקה ולפי שיקולי הכנס.

לתשומת לבכם,

 • לא יתאפשר פירוק תצוגות לפני מועד זה וללא אישור ההפקה.

 • פינוי הציוד משטחי התצוגות ועזיבת המקום תתאפשר עד לשעה 19:00 ביום הכנס לצורך תחילת פירוק על ידי ההפקה.

 • לא תותר הכנסת ציוד ו/או חומרי פרסום ביום האירוע אלא בהקמות בלבד.השנה החליטו מארגני הכנס וחברת ההפקה לאפשר לחברות להגיע לביתנים מוכנים בעלי מראה קל יותר, יוקרתי יותר, ועיצובי. פורמט זה יסייע לחברות בכל מה שקשור בעיצוב הביתן ויאפשר נראות מקצועית וחגיגית לתערוכה. שלב העיצוב והגרפיקה יעשה על-ידי כל מציג אל מול חברת ההפקה.  מחיר הדוכן כולל הדפסת גרפיקה והוא המחיר הסופי שיידרש מכל מציג.

 

תעריפים

באפשרותכם לבחור להציג בביתן בנוי או לחלופין לבחור בשטח תצוגה פתוח ולהקים בו ביתן בהתאם לשיקולכם ולמגבלות התערוכה:

ביתן תצוגה בנוי ע״י ההפקה בהתאם למפרט הנקוב מטה

שטח תצוגה פתוח – בינוי באחריות המציג

6 מ"ר

13,000 ש״ח

12 מ"ר

24,000 ₪

8 מ"ר

16,000 ש״ח


במידה ולביתן שלכם דרושים מעל 12 מ"ר אנא פנוי למזכירות האיגוד לבירור פרטים נוספים.

12 מ"ר

25,000 ש"ח

 1. המחירים הנקובים לעיל אינם כוללים מע"מ כחוק.

 2. המחיר כולל כיבוד במהלך הכנס.

 3. המחיר כולל חנייה ל- 2 נציגים; פתקי החנייה יימסרו במעמד הרישום.

 

כרטיסי מציג

 1. 6 מ״ר – 2 כרטיסי מציג

 2. 8 מ״ר – 3 כרטיסי מציג

 3. 12 מ״ר – 4 כרטיסי מציג

 4. כרטיסי מציג נוספים יימכרו במחיר מוזל של 250 ש״ח.

נא לפנות אל מרינה mehandesim@windman.co.ilאפשרויות תצוגה

חברתך מוזמנת להשתתף בתערוכה לפי התנאים המפורטים להלן:

1. שטח תצוגה בנוי הכולל (מצ״ב הדמיה):

 • מבנה טראס ממותג בגובה 3 מטרים

 • גרפיקה באחריות המציג – ישלח קובץ הוראות סגירה לדפוס

 • שולחן בר + 2 כסאות בר בצבע לבן

 • תאורה : שני ספוטים

 • נקודת חשמל: שני שקע ישראלי

 • שטיח – צבע לפי החלטת ההפקה

 

 • המחיר כולל אישור מהנדס קונסטרוקציה

 • יש להעביר גרפיקה לא יאוחר מתאריך ה- 20.9.18 לידי עמית: amit@windman.co.il

 • יש להעביר לוגואים וקבצי גרפיקה וקטורים בפורמט PDF \ AI  \ IND – CONVERTED TO OUTLINE OR PATH בלבד.

 

2. שטח תצוגה לא בנוי הכולל:

 • שטח 12 מ"ר על פי המיקום הנבחר במפת התערוכה.

 • נקודת חשמל.

 • גובה בינוי הביתן לא יעלה על 3 מ'.

 • המחירים אינם כוללים אישור מהנדס קונסטרוקציה- מהנדס באחריות המציג.

 

חברה הבונה באופן עצמאי:

 • גובה בינוי הביתן לא יעלה על 3 מ'.

 • הקמות תבוצענה על פי לוחות זמנים שיוחלטו ויופצו מראש על ידי חברת ההפקה.

 • כל הבינויים בכנס מחויבים בבדיקת מהנדס קונסטרוקציה, לשם כך המציגים בשטח פתוח נדרשים להעביר את ההדמיות והמפרט הטכני המלא של ביתן התצוגה שיוקם אל חברת ביסייף B-Safe לגב' אתי אלימלך פסטרנק בטל' 03-532-5575 או בדוא"ל eti@b-safe.org

 • העבודה בשטחי הכנס היא בכפוף נהלי עבודה לספקים בשטח האולם שיופצו על ידי חברת ההפקה.  

הרשמה וכללי השתתפות:

המעוניינים להשתתף מתבקשים למלא את טופס הזמנת שטחי התצוגה אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתשקיף זה.

ההשתתפות בתערוכה כפופה לאישור ועדת התערוכה. ההודעה תשלח תוך שבועיים מקבלת הטפסים אצל מארגני התערוכה, החלטת הועדה תהיה מבוססת על שיקולים מקצועיים של התאמת התצוגה למטרות הכנס.

תנאי תשלום:

מקדמה בגובה 50% מעלות הביתן תועבר תוך 10 ימים ממעמד חתימת ההסכם לפקודת "ווינדמן הפקות בע"מ". היתרה בגובה 50% תשולם עד ה- 1 בנובמבר, 2018.

ביטול השתתפות:

מציגים שיבטלו את השתתפותם בתצוגה ובתנאי שהודעת הביטול תגיע בכתב אל מזכירות הכנס עד ל- 1 בספטמבר  2018, יחויבו בדמי טיפול בסך 1500 ₪ + מע"מ. ביטולים שיתקבלו בכתב בין ה- 2 בספטמבר 2018 לבין ה-1 באוקטובר 2018 יחויבו ב-50% מערך ההזמנה. על ביטולים לאחר ה-1 באוקטובר 2018 יחולו דמי ביטול בשיעור 100%.

 

הערה: חלוקת המקומות תעשה בתאום עם המציגים, ומול הגר מגד, מנהלת השיווק של האיגוד בלבד ועל בסיס כל הקודם זוכה. למארגנים פטור מלא מניכוי מס במקור. על כל סכום יש להוסיף מע"מ כחוק.

 

כללי תצוגה:

 • הובלת המוצגים לתאי התצוגה, כמו גם ציוד נלווה, תבוצע ע"י המציגים ועל חשבונם, בהתאם להנחיות המארגנים, כך שלא יכבידו על דרכי מעבר או תצוגות סמוכות.

 • על כל המוצגים להימצא בשטח התערוכה לפני פתיחתה, ולא יאוחר משעה 07:00 בבוקר ביום שני ה- 12 בנובמבר, 2018.

 • אין להכניס או להוציא ציוד או מוצגים בשעות פעילות הכנס.

 • מזון שיוגש בביתן מחויב בתעודת כשרות.

 • ציוד המשמש להדגמות חייב להיות מותקן לפי כללי הבטיחות.

 

המארגנים שומרים לעצמם את הזכות להגדיל את השטח שיושכר לכל מציג, לשנות את חלוקת השטח שבמפת התערוכה, לדחות את מועד התערוכה או להעבירה למקום אחר, אם יידרש הדבר בגלל סיבות בלתי צפויות מראש ואין בכך כדי להקנות למציגים כל זכות לפיצוי או סעד לעניין זה.

למארגנים הזכות שלא להתיר הצגת ו/או הדגמת מוצגים הגורמים למטרד לדעת המארגנים.

מציג אינו רשאי להעביר את שטח תצוגתו – או חלק ממנו – לאחר, אלא אם קיבל לפני כן הסכמה בכתב מהמארגנים.

 

שמירה:

שמירה כללית בשעות שהתערוכה סגורה לקהל, תסופק ע"י המארגנים, אולם ללא כל אחריות לאבדן, גניבה או נזק.

ביטוח:

חברה המציגה בתערוכה עושה זאת על אחריותה הבלעדית לכל דבר. לאור זאת חייבת כל חברה המציגה בתערוכה לבטח את עצמה, רכושה, הפועלים בשמה, המבקרים בתצוגתה, או מציגים אחרים, נגד כל סיכון, אובדן ונזק, מכל מין וסוג שהוא, תהא סיבתם אשר תהא. למען הסר ספק יובהר כי אין בהימנעות החברה מלערוך את הביטוחים הנדרשים כאמור כדי להטיל את האחריות בגין כל סיכון, אבדן ונזק, יהא אשר יהא, על ווינדמן (או מי מטעמה) והיא לא תישא בכל אחריות משפטית ו/או אחרת לכל סיכון, אבדן ו/או נזק שייגרם לחברה, למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי אחר.

 

ניקיון:

מארגני התערוכה אחראים לניקיון המעברים והשטחים הציבוריים ברחבי הכנס. כל מציג נדרש לדאוג לניקיון שטח הביתן שלו.

סדר:

המציגים נדרשים להקפיד על כך שלא יפריעו זה לזה על-ידי הפעלת ציוד אור-קולי בעוצמה לא סבירה ו/או תצוגות ושילוט החורגים מתחום התא/השטח שלהם.