מזכירות הכנס

Windman Productions LTD
רח' ברזיל 15 א', תל אביב יפו מיקוד 6946025
טל': 03-6096969
פקס: 03-6096556
דוא"ל: mehandesim@windman.co.il